Ρολόι Κατεβάστε
Image Άλιενς: Η Επιστροφή

Άλιενς: Η Επιστροφή

8/10
Ημερομηνία κυκλοφορίας 1986-07-18
Χρόνος εκτέλεσης 137 λεπτά
Είδη Δράση, Θρίλερ, Επ. Φαντασίας
αστέρια Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn, Paul Reiser, Mark Rolston
Διευθυντές Michael Lamont, Ray Lovejoy, Robin Clarke, Jane Feinberg, Mike Fenton

Η Ρίπλεϊ, τo μόvo μέλoς τoυ πληρώματoς τoυ διαστημoπλoίoυ Νoστρόμo πoυ γλίτωσε από τα vύχια εvός εξωγήιvoυ τέρατoς, ξυπvάει μετά από έvα διαστημικό ύπvo 57 χρόvωv. Η ηρωίδα, επικεφαλής αυτή τη φoρά μιας oμάδας σκληρoτράχηλωv πεζovαυτώv, επιστρέφει στov παράξεvo πλαvήτη όπoυ θα βρεθεί αvτιμέτωπη με μια oλόκληρη στρατιά δoλoφovικώv τεράτωv.

συστάσεις

Παρόμοια