Đồng hồ Tải xuống
Image Mannequin

Mannequin

7/10
Ngày phát hành 1987-02-13
Thời gian chạy 89 phút
Thể loại Phim Giả Tượng, Phim Hài, Phim Lãng Mạn
Các ngôi sao Andrew McCarthy, Kim Cattrall, Estelle Getty, James Spader, G.W. Bailey
Đạo diễn Richard Halsey, Buddy Joe Hooker, Buddy Joe Hooker, Tim Suhrstedt, Frank E. Jimenez

khuyến nghị

Tương tự