Đồng hồ Tải xuống
Image Day of the Dead

Day of the Dead

5/10
Ngày phát hành 2008-04-08
Thời gian chạy 86 phút
Thể loại Phim Kinh Dị
Các ngôi sao Mena Suvari, Stark Sands, Hollie Dorrough, Taylor Hoover, Vanessa Johansson
Đạo diễn George A. Romero, Steve Boeddeker, Nancy Nayor, Tyler Bates, Boaz Davidson

khuyến nghị

Tương tự