Đồng hồ Tải xuống
Image The Shooters

The Shooters

3/10
Ngày phát hành 1989-01-01
Thời gian chạy 87 phút
Thể loại Phim Hài
Các ngôi sao Benjamin Schick, Robin Sims, Aldo Ray, Ray Essler, Randy Hogen
Đạo diễn David Winters, Peter Yuval, Peter Yuval, Peter Yuval, Jeffrey Mandel

khuyến nghị

Tương tự