Đồng hồ Tải xuống
Image Industrial Light & Magic: Creating the Impossible

Industrial Light & Magic: Creating the Impossible

7/10
Ngày phát hành 2010-11-12
Thời gian chạy 60 phút
Thể loại Phim Tài Liệu, Chương Trình Truyền Hình
Các ngôi sao Tom Cruise, George Lucas, Steven Spielberg, Ron Howard, Jon Favreau
Đạo diễn Steven Douglas Smith, Leslie Iwerks, Leslie Iwerks, Leslie Iwerks, Leslie Iwerks

khuyến nghị

Tương tự