Timothée Chalamet

Được biết đến với
Acting

Phổ biến
46.399

Ngày sinh nhật
1995-12-27

Nơi sinh
Manhattan, New York City, New York, USA

Cũng được biết đến như là

 • Timothee Chalamet
 • Timothy Chalamet
 • Timothée Hal Chalamet
 • Timothee Hal Chalamet
 • 티모시 샬라메
 • ტიმოთი შალამე
 • 蒂莫西·柴勒梅德
 • Τιμοτέ Σαλαμέ
 • טימותי שאלאמה
 • 蒂莫西·查拉梅
 • 提摩西·夏勒梅
 • ტიმოთი შალამე