George A. Romero

Được biết đến với
Writing

Phổ biến
4.781

Ngày sinh nhật
1940-02-04

Nơi sinh
New York City, New York, USA

Cũng được biết đến như là

  • George Romero
  • George Andrew Romero

George A. Romero

Tiểu sử

Dàn diễn viên

crew