Ming-Na Wen

Được biết đến với
Acting

Phổ biến
19.053

Ngày sinh nhật
1963-11-20

Nơi sinh
Coloane Island, Macau

Cũng được biết đến như là

  • Ming-Na
  • Ming Wen
  • 温明娜
  • Wen Ming-na
  • Wen Mingna
  • Μινγκ-Να Γουέν
  • 밍나 웬