Kohta Yamamoto

Được biết đến với
Sound

Phổ biến
5.093

Ngày sinh nhật

Nơi sinh
Tokyo, Japan

Cũng được biết đến như là

  • Kota Yamamoto
  • Kohta Yamamoto
  • 山本康太
  • 山本 康太
  • Kōta Yamamoto

Kohta Yamamoto

Tiểu sử