Jerry Reed

Được biết đến với
Acting

Phổ biến
4.841

Ngày sinh nhật
1937-03-20

Nơi sinh
Atlanta, Georgia, USA

Cũng được biết đến như là