Oksana Akinshina

Được biết đến với
Acting

Phổ biến
11.368

Ngày sinh nhật
1987-04-19

Nơi sinh
Leningrad, USSR (St. Petersburg, Russia)

Cũng được biết đến như là

  • Oksana Akin'shina
  • Oksana Akinshina
  • Оксана Акиньшина