Jesse Plemons

Được biết đến với
Acting

Phổ biến
22.92

Ngày sinh nhật
1988-04-02

Nơi sinh
Dallas, Texas, USA

Cũng được biết đến như là

  • 제시 플레먼스
  • 杰西·普莱蒙