Hajime Kamegaki

Được biết đến với
Directing

Phổ biến
4.103

Ngày sinh nhật
1957-08-21

Nơi sinh

Cũng được biết đến như là

  • Камэгаки Хадзимэ
  • 亀垣一
  • 龟垣一