Karl Hardman

Được biết đến với
Acting

Phổ biến
3.793

Ngày sinh nhật
1927-03-22

Nơi sinh
Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Cũng được biết đến như là